Hakkımızda

Yayın Denizi TEK Tanıtım Slaytı

Toplumsal yaşamın sürekliliği, bir ülkede hâkim olan eğitim programlarının o ülkede etkili olarak uygulanabilirliğini gerekli kılmaktadır. Eğitimin toplumları geleceğe taşıma sorumluluğu ve bireyi geliştirme dinamiği, öğretim programları yoluyla tasarlanan insan yetiştirme projesi ile gerçekleşebilecektir.

Öğretim hedefleri öğrencinin gelişim seviyesine göre belli bir konuda ulaşabileceği bilgi, beceri ve tutumları kitapların eğitimdeki rolünü ortaya koymaktadır. Zihinsel ağırlıklı öğrenme düzeyi itibariyle öğretim hedefleri, öğrencinin bilgiyi tanıma, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyindeki yeterliklerini tanımlar.

Eğitimde nesne (obje) insandır. İnsan aynı zamanda öznedir de. Bu durumda öğrenmeyi gerçekleştirecek farklı yöntemler ve anlatımlarıyla YAYIN DENİZİ eserleri ortaya çıkmıştır.

Eğitimin toplum için önem taşıyan bu sorumluluğunu yerine getirmesi, öğretim programlarında öncelikli rolü olan hedeflerin ortaya konulması ve yaşama geçirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu anlamda Türk eğitim sistemi, toplumun ulusal ve evrensel değerlere uygun niteliklerle donanmış birey ve yurtta yetiştirme misyonunu eğitim sisteminin öncelikli hedefi olarak görmek ve bu sorumluluğunu yerine getirmek amacındayız.

Eğitim ve özellikle planlı eğitim, insanı belli niteliklerle donatacak şekilde yetiştirme aracı olarak görülebilir. Bu tür bir yetiştirme sürecinden geçen insanın, eğitim etkinlikleri yoluyla belli bir düzen ve kararlılıkla geliştirilmesi gerekir. Bu bizi “eğitim programı” kavramına götürür. Eğitim programının planlı olarak uygulanmasıyla eğitimin hedeflerine ulaşılabilir. Ürünlerimiz Talim Terbiye Kurulunun eğitim programlarına tam uyumluluk göstermektedir.

Deniz, derinliktir.
Deniz, genişliktir.
Deniz, çeşitliliktir.
Deniz, berekettir.
Deniz, zenginliktir.
YAYIN DENİZİ yazarları kendi çevrelerinde yayınlarıyla belli bir noktaya gelmiş öğretmenlerdir. Yayınevimiz çevresinde birbirlerine güç vererek yayın portföyümüzü zenginleştirip geliştirmektedir.

YAYIN DENİZİ Türkiye’nin büyük hedeflerine ulaşmasının en önemli faktörü, iyi eğitilmiş, kaliteli ve kalifiye insan gücüdür. İnsanımızı iyi eğitebilirsek koymuş olduğumuz bu hedeflere hep birlikte ulaşırız. Gerek okullarımızdaki öğretmenlere ve öğrencilere nitelikli yayınlar sunmaya çalışmaktadır.